Changing Spaces

Christa van Vlodrop selecteert negen projecten en interviewt professionals over transformatie van ruimten.

Interview met Paul Diederen & Bert Dirrix, architect/directeur diederendirrix

TOP 3

1

Piet Hein Eek in Eindhoven. Belangwekkende herbestemming op voormalig industrie terrein van Philips vooral door het bezielende initiatief van het duo Eek & Ruijgrok. 10.000 m2 eigen ontwerp en uitvoering. Dit complex met werkplaatsen, productiehallen, horeca, winkel, expo ruimten en evenementen in de publieke ruimte blijkt een geweldige impuls voor het toekomstige nieuwe woongebied Strijp R. (Architect transformatie Eek & Ruijgrok, Stedenbouwkundig plan diederendirrix)


2

De Pont in Tilburg. De voormalige wolspinnerij is zeer overtuigend getransformeerd tot een unieke museale omgeving. De 'onzichtbaarheid' van de intelligente ingrepen van Benthem Crouwel maakt dat de moderne kunst een ideaal podium heeft gekregen. (Architect transformatie Benthem Crouwel Architects)


3

De Witte Dame in Eindhoven. De Witte Dame is de katalysator gebleken van de herwaardering van het industrieel erfgoed. Een forse interventie in de structuur genereerde een radicale omzetting van afgesloten industrieel complex naar maximaal openbaar gebouw. Het stoere casco heeft zich in de loop de jaren al bewezen als uiterst flexibel in de programmering. (Architect D. Roosenburg, Architect transformatie diederendirrix)


Changing Now

‘t Karregat in Eindhoven is nu totaal verloederd. Het optimistisch ideaal van eind jaren zestig, alle functies in een open en vrije ordening onder een continu dak is onherkenbaar. Het gaat ons zeker niet om een reconstructie maar om een uitdagende herinterpretatie. (Architect Frank van Klingeren, Architect transformatie en I en I architecten / diederendirrix)Imagination

Evoluon in Eindhoven, het icoon van Philips en de stad Eindhoven was een educatief technologie museum, gebouwd in 1966 en is nu feitelijk al decennia functieloos. Behoudens een incidenteel evenement. Het zou toch mogelijk moeten zijn deze spectaculaire ruimtelijke sensatie weer een permanente en publieke functie te geven. (Architect Louis Kalff en Leo de Bever)Burgerweeshuis in Amsterdam

Het voormalige Burgerweeshuis werd gebouwd door Aldo van Eyck in 1960. In 1986 werd het gebouw korte tijd gebruikt door het Berlage Instituut, daarna werd het ontwikkeld tot een kantorencomlex.Lloyd Hotel in Amsterdam

Lloyd Hotel uit 1921, gebouwd door architect Evert Breman in opdracht van de Scheepvaartmaatschappij Koninklijke Hollandsche Lloyd, in de jaren veertig een gevangenis, vanaf 1964 een jeugdgevangenis, in de jaren negentig atelierruimten. Na verbouwing door MVDRV heropende het Lloyd Hotel in 2004 haar deuren.Café Modern in Amsterdam

Het pand is in de jaren dertig gebouwd in de Van der Pekbuurt en in gebruik geweest door de Twentsche bank, de latere Algemene Bank Nederland, nu de ABN Amro bank. In 2011 verbouwd tot restaurant Café Modern.Museumwoning Huis Sonneveld in Rotterdam

Het huis werd in 1931 ontworpen door het architectenbureau Brinkman & Van der Vlugt in opdracht van de heer Sonneveld, één van de directeuren van de Van Nellefabriek. Van 1933 tot 1955 werd heet bewoond door de heer en mevrouw Sonneveld en hun twee dochters. Sinds 2001 opengesteld als museumwoning.Duintjer CS in Amsterdam

Het voormalige kantoor van de ABN aan de Vijzelstraat werd ontworpen door M.F. Duintjer in 1966. ABN AMRO vertrok in 1999 naar de Zuidas. Na een korte leegstand vestigden in 2008 een mix van meer dan 100 creatieve ondernemingen zich in het hoofdkantoor.Michelin House in London

Michelin House werd in 1911 gebouwd als het eerste permanente Britse hoofdkantoor en bandendepot voor de Michelin Tyre Company. Michelin trok uit het gebouw in 1985. Sir Terence Conran herontwikkelde het Michelin House en het werd in 1987 heropend als restaurant en bar, kantoren en The Conran Shop.Bloomingdale Trail in Chicago

De Bloomingdale Trail, in 1873 gebouwd, is een drie mijl lange verhoogde spoorweg in het hart van de stad. In 2001 reed de laatste goederentrein over het inmiddels vervallen spoor. In 2013 wordt gestart met transformatie van de spoorlijn tot een park.Sint Felix pakhuis in Antwerpen

Het pakhuis aan de Godefriduskaai werd in 1860 gebouwd naar een ontwerp van de Brusselse architect Felix Pauwels als opslagplaats voor bulkgoederen als koffie, graan, kaas en tabak. In 1975 raakte het pand in onbruik en een jaar later werd het een beschermd monument. In 2006 nam het Antwerpse stadsarchief zijn intrek in het pakhuis, waarbij het herdoopt werd tot FelixArchief.Im Viadukt in Zurich

Bogen onder het spoorwegviaduct uit 1894 in voormalig industriegebied in Zurich-West zijn gerenoveerd en getransformeerd in 2010 tot creatieve winkels door het architectenbureau EM2N.