Ole Bouman
directeur Nederlands
Architectuurinstituut (NAi)

door Christa van Vlodrop

1. Achtergrond

Ik ben afgestudeerd onder andere als archeoloog. Ook al beoefen ik dat vak niet letterlijk, het zoeken naar het onverwoestbare in onze cultuur zal wel mijn hele leven blijven duren.

2. Vanwaar fascinatie
voor architectuur / stedenbouw?

Het hoogst haalbare aan menselijk kunnen. Je hebt er een combinatie van eigenschappen voor nodig die doorgaans onbestaanbaar is: toekomstwil en engelengeduld; eigenzinnigheid en een groot luistervermogen; gevoel voor schoonheid en een pragmatische geest. Als je het zo bekijkt doen deze vakken een gooi naar het onmogelijke en toch blijkt steeds weer dat het kan.

3. Beste stad

Kabul in Afghanistan. Zelden een stad gezien waarin het leven zich zo onverstoorbaar niets aantrekt van alle plannen die regime na regime uit de la heeft getrokken. Je krijgt daar bijna medelijden met de macht vanwege zijn tevergeefsheid.

4. Mooiste gebouw

Het Parthenon in Athene. Diepste wezen van onze continentale cultuur kan tegelijk gewoon een prachtig plaatje zijn.

5. Mooiste park of plein

Rode Plein. Vooral met het vliegtuigje van Mathias Rust er boven. Hoe publiek kun je een publieke ruimte maken?

6. Beste publieke inrichting / stedenbouwkundige invulling

Plan Zuid bedacht door H.P. Berlage. Ik weet niet of het echt het sterkste stedenbouwkundige plan is - dat doet er ook niet toe - maar hier heeft Nederland echt het beste uit zichzelf weten te halen.

7. Beste innovaties 20ste eeuw en 21ste eeuw

Massawoningbouw als onderwerp voor architectuur. Deze sprong in ambitie heeft ontegenzeggelijk tot een groter gemiddeld geluk geleid. Miljoenen mensen kwamen voor het eerst aan zaken toe waar ze voorheen nooit tijd voor hadden door het dagelijkse gezwoeg om de eerste levensvoorwaarden. In deze eeuw moeten we nog maar zien of we op een zelfde niveau nog eens bevrijd worden.

8. Komende baanbrekende innovatie

Is toevallig net volop gaande: Augmented Reality. Het op zak hebben van wat ooit was, wat eens zal zijn, wat had kunnen zijn, wat zou moeten zijn...

9. Over de toekomst van de stad

Wordt een hele dobber.

10. Persoonlijke bijdrage aan stedenbouw

Publieke bijdrage is natuurlijk het vervullen van een publieke functie. Persoonlijk denk ik aan de jaarlijkse belastingafdracht. Als ik aan een goede bestemming denk voor dat met hard werken verdiende geld, kom ik al snel op het openbaar domein uit: het mooi en goed ontwerpen, maken, onderhouden en beschermen van onze collectieve leefruimte. De steden met hun openbare gebouwen, maar ook onze landschappen, infrastructuur, natuurgebieden. Alle deze zaken staan nu onder druk, behalve geloof ik, de belastingtarieven.

11. Guerrilla in the city?

Mooiste ervaring was een taxi safari in Mexico, waar we met de portofoon een rijdende conferentie konden houden. Ieder mocht de karavaan naar zijn of haar meest bewonderde stedelijke plek brengen om te laten zien wat de kwaliteit was. Verder is onvergetelijk een wachtrij-discussie tussen Ramallah en Jeruzalem om te bespreken welke zinvolle tijdsbesteding denkbaar is voor de uren die men dagelijks verliest met het wachten bij een checkpoint. Heeft je vijand je ruimte in beslag genomen, blijkt er in het domein van de tijd weer enorme winst te boeken.