Peter van der Gugten
algemeen directeur Proper-Stok Groep
en medeoprichter Nu de Stad!

door Christa van Vlodrop

1. Achtergrond

Opgegroeid in de wijk Lombok in Utrecht in een onderwijzersgezin. De tegenstelling van het wonen in een echte arbeiderswijk en de confrontatie met het realiseren van Hoog Catharijne heb ik van zeer dichtbij meegemaakt. Daarna volgde mijn studie Bouwkunde in Delft, waarbij de ontwerpopgave samen ging met de maatschappelijke opgave. De maatschappelijke opgave was met de paplepel ingegoten.

2. Vanwaar fascinatie
voor architectuur / stedenbouw?

Ontstaan vooral tijdens de studie Bouwkunde. Zware avondsessies op de studentenflat. Ideeën en opvattingen vooral kunnen toepassen als directeur van woningcorporatie, Maatschappij voor Volkswoningen (nu Woonstad) in Rotterdam. Op jonge leeftijd werd ik al geconfronteerd met de koppeling ruimtelijke ordening en de maatschappelijke consequenties (lees stadsvernieuwing). Altijd geloofd, en nog, in het kunnen maken van een betere samenleving door architectuur en stedenbouw, namelijk perspectief bieden voor oude stadswijken.

3. Beste stad

Blijft toch Rotterdam. Een soort liefde voor deze stad met al z'n problemen maar ook met z'n uitdagingen. Hard en robuust maar ook nog zo maakbaar. Het moet lukken om een geweldige stad van Rotterdam te maken voor de toekomst. De enige metropool van Nederland waar ruimte is voor vernieuwing en verstedelijking.

4. Mooiste gebouw

Mooi is emotie. Wat doet een gebouw met de mensen. Hoe functioneren mensen in een gebouw en wat doet het gebouw met de omgeving. Wat dat betreft vind ik de ontwikkeling van de Brede School De Wereld op Zuid een geweldige ontwikkeling. De veelheid van functies bijeengebracht in een 24-uurs gebouw (bij wijze van spreken). Opvangen, leren, ontmoeten, (op)voeden, ondernemen, sporten, et cetera. Geweldige icoonwerking en perspectief voor de bewoners van een in principe kansarme buurt de Afrikaanderwijk.

5. Mooiste park of plein

De openbare ruimte is bepalend voor de kwaliteit van de stad. De kwaliteit van het ontwerp wordt wat mij betreft afgemeten aan het gebruik van deze publieke ruimte. De ruimte is niet anoniem maar van ons. De mooiste pleinen of parken vind ik die plekken waar mensen samen komen om iets te vieren of om elkaar te ontmoeten. Mijn favorieten zijn dan ook het Jemaa el Fna-plein in Marrakesh en het Tahrir plein in Caïro. De ultieme ontmoeting.

6. Beste publieke inrichting / stedenbouwkundige invulling

Belangrijk voor mij is het effect van de publieke ruimte. Roombeek Enschede is een mooi voorbeeld van wederopbouw op een geheel nieuwe manier. Het Van Heekplein in Enschede centrum getuigt van durf van een gemeente tegen de markt in maar met een enorme impuls voor de stad.

7. Beste innovaties 20ste eeuw en 21ste eeuw

Toch uiteindelijk de communicatiemiddelen. Steeds sneller en steeds directer. Dit brengt volgens mij op den duur een echte andere wereld. Kennisdeling over de hele wereld en emancipatie. Zelfs de armsten van deze aarde staan in contact met de hele wereld.

8. Komende baanbrekende innovatie

Op korte termijn een totaal andere wijze van stadsontwikkeling. Initiatieven van onderaf middels actieve communicatie tussen burgers en ondernemers. De stad als inspiratiebron en ideeën vanuit de hele wereld. Klein burgerlijkheid verdwijnt voorgoed.

9. Over de toekomst van de stad

Het ontmoeten van mensen is de basis van ons bestaan. Wederzijdse beïnvloeding en leren van elkaar om tot nieuwe dingen te komen. De steden moeten de ontmoetingsplekken worden en geven continue prikkels af om te komen tot innovaties. De stad als middelpunt van de emancipatie.

10. Persoonlijke bijdrage aan stedenbouw

Uiteindelijk gaat het om het realiseren van de juiste stimulerende milieus. En deze zijn nog steeds maakbaar. Ik wil graag faciliteren om te komen tot uitdagende ontwikkelingen. Maar inmiddels moet dit wel van onderaf komen. Ik wil graag werken aan nieuwe perspectieven voor bestaande stadswijken of zelfs complete steden. Ik heb jaren gewerkt aan Spangen en Katendrecht in Rotterdam, maar ook aan het Chassé Park Breda.

11. Guerrilla in the city?

Durven meewerken aan ideeën die leven bij groepen mensen. Geen spraakmakende masterplannen maar simpele interventies. Maak spannende steden, durf te ondernemen en durf coalities aan te gaan met de burgers.