Ronald Rietveld
landschapsarchitect /
partner Rietveld Landscape

door Christa van Vlodrop

1. Achtergrond

Academie van Bouwkunst in Amsterdam, studierichting landschapsarchitectuur. Na het winnen van de Prix de Rome Architectuur heb ik in 2006 Rietveld Landscape opgericht samen met econoom / filosoof Erik Rietveld. Het bureau was curator van de Nederlandse inzending voor de 12de Architectuurbiënnale van Venetië 2010.

2. Vanwaar fascinatie
voor architectuur / stedenbouw?

Ik ben vooral gefascineerd door het stedelijk leven in de publieke ruimte. De stad als de plek waar uiteenlopende groepen mensen hun activiteiten kunnen ontplooien, interesseert mij meer dan solitaire gebouwen. Het bureau heeft daarom zijn eigen onderzoeksprogramma op het gebied van het stedelijke publieke domein.

3. Beste stad

Berlijn. Nog steeds een tolerante stad met een grote internationale aantrekkingskracht op jonge mensen die willen experimenteren. In wijken als bijvoorbeeld Friedrichshain zorgt betaalbare experimenteerruimte voor een zeer vitaal stadsleven dat 24 uur doorgaat.

4. Mooiste gebouw

Rowan Gorilla VII.

5. Mooiste park of plein

Tuin der Lusten.

6. Beste publieke inrichting / stedenbouwkundige invulling

De Amsterdamse grachtengordel, hoewel het natuurlijk ook veel decor geworden is, werkt het na vier eeuwen nog steeds. Als we het over een brede opvatting van duurzaamheid hebben... Negenennegentig procent van de zogenaamde duurzame gebouwen die nu gebouwd wordt, zal waarschijnlijk driehonderd jaar korter bestaan.

7. Beste innovaties 20ste eeuw en 21ste eeuw

De pil.

8. Komende baanbrekende innovatie

Niet te voorspellen. Ik ben zelf meer geïnteresseerd in de vraag hoe we in Nederland goede voorwaarden kunnen scheppen voor innovatie. In de praktijk zie ik dat innovatie in de creatieve kenniseconomie vaak ontstaat op het raakvlak van ontwerp, wetenschap en technologie. Goede ruimtelijke condities zijn een belangrijke factor voor het stimuleren van dergelijke kruisbestuiving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Deze visie werd verbeeld in Barbara Vissers 'Placebook Panorama' in Venetië.

9. Over de toekomst van de stad

Laten we eerst de leegstand maar eens intensief gaan benutten. Tijdelijk, tussentijds gebruik van een week tot tien jaar, liefst benut voor verrassende experimenten.

10. Persoonlijke bijdrage aan stedenbouw

Ik wil op uiteenlopende schaalniveaus laten zien wat óók mogelijk is; wat óók kan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plan voor de Prix de Rome waarin de eerste winterbadplaats van Europa tot leven komt.

11. Guerrilla in the city?

Spannend zijn bijvoorbeeld illegale feesten in havens of oude panden. 's Avonds om 24.00 uur hoor je pas waar de locatie is. Het saamhorigheidsgevoel onder de aanwezigen diep in de nacht is uniek. Het staat haaks op de 'gehandhaafde' en commerciële wereld waar we ons dagelijks in begeven. Ik ben er van overtuigd dat een vitaal nachtleven met een goede underground-scene cruciaal is voor een goed vestigingsklimaat, het binden van jong talent en vernieuwing. In veel wereldsteden, vooral NYC en Amsterdam, is dit de laatste 10 jaar mede door strenge wetgeving en handhaving een stuk minder geworden. Mijn motto is: Betreden op eigen risico.