Jaap Modder
bestuursvoorzitter Stadsregio Arnhem Nijmegen en hoofdredacteur S+RO

door Christa van Vlodrop

1. Achtergrond

Studie cultuursociologie en stedelijke en regionale planning aan onder andere de Universiteit van Utrecht.

2. Vanwaar fascinatie
voor architectuur / stedenbouw?

Geen idee, het zal wel iets te maken hebben met toys for the boys. Jongens houden van treinen en vliegtuigen. Ik ben gefascineerd door city dynamics, vervoer, cultuur, openbare ruimte, economie and all that (other urban) jazz.

3. Beste stad

Beste historische stad: Venetië. Beste stad van nu: New York City en Berlijn.

4. Mooiste gebouw

De Trans World Airlines terminal op John F. Kennedy Airport in New York City ontworpen door Eero Saarinen.

5. Mooiste park of plein

Beste historische park: Parc des Buttes Chaumont in Parijs. Beste park van nu: Parc André Citroën ook in Parijs.

6. Beste publieke inrichting / stedenbouwkundige invulling

In de historische stad: Venetië. In de stad van nu: Kopenhagen.

7. Beste innovaties 20ste eeuw en 21ste eeuw

20ste eeuw: olie, auto, vliegtuig en film en fotografie. 21ste eeuw tot dusverre: smartphone en iPad.

8. Komende baanbrekende innovatie

Komende 90 jaar: doorbraken in energiebronnen en -technologie (we kunnen niet anders). En doorbraken in fundamenteel biologisch en medisch onderzoek, gevolgd door toegepaste innovaties.

9. Over de toekomst van de stad

Twee trends: Enorme hoeveelheden mega metropolen in de nieuwe economische groeipolen (China, India, Brazilië et cetera). Ze hebben het voordeel van de wet van stimulerende achterstand en zullen supermodern zijn maar ook met stedelijke concepten uit onze wereld: airport cities en state of the art openbaar vervoer en uit onze stedenbouwkundige gereedschapskist: new town en new urbanism concepten. De metropolen in het westen worden gehinderd door de wet van de remmende voorsprong en zijn niet allemaal, en in ieder geval met heel veel moeite, in staat hun steden en regio's aan te passen aan de nieuwe economische wetten en bijbehorende global logistics. De andere kant is dat ze een ideale biotoop hebben voor de kenniseconomie van de 21ste eeuw (door hun cultureel klimaat en voorzieningen).

10. Persoonlijke bijdrage aan stedenbouw

Ik ben geen stedenbouwkundige maar schrijf over het vakgebied in onder andere Stedenbouw + Ruimtelijke Ordening, ben lid van jury's, modereer debatten of neem eraan deel als spreker.

11. Guerrilla in the city?

Een bezoek aan Berlijn maakte me duidelijk dat het helemaal niet zo erg is als zo'n stad, sinds de val van de muur, niet meteen heel snel van de grond komt en zich over de hele linie moderniseert. Dat biedt veel mogelijkheden voor een informele en low budget cultuur en voorkomt dat de stad zich te snel transformeert. Een beetje guerrilla voorkomt steriliteit en segregatie.