Esther Agricola
directeur Bureau Monumenten &
Archeologie Gemeente Amsterdam

door Christa van Vlodrop

1. Achtergrond

Kunsthistoricus. Gestudeerd in Amsterdam.

2. Vanwaar fascinatie
voor architectuur / stedenbouw?

In architectuur en stedenbouw komt heel veel samen: ideologie, ambacht, geld, nut, schoonheid, macht, maatschappelijke verhoudingen, geschiedenis en toekomst. Als je dat eenmaal hebt ontdekt, loop je voorgoed anders over straat.

3. Beste stad

Amsterdam om te wonen, London voor kunst en winkels en Rome voor de heimwee naar geschiedenis.

4. Mooiste gebouw

De Portugees Israëlitische synagoge aan het Mr. Visserplein in Amsterdam. Eenvoud ten top. Een van de weinige 17e eeuwse gebouwen die eeuwenlang vrijwel onaangetast is, nog steeds zonder verwarming en elektriciteit. Hoe wrang dat de omgeving de afgelopen 50 jaar juist wel genadeloos is getransformeerd. Van de eeuwenoude joodse buurt om de synagoge heen is weinig meer over sinds de tweede wereldoorlog en de genadeloze stadsvernieuwing in de jaren zeventig.

5. Mooiste park of plein

Het Amsterdamse Bos: groot en grandioos. Museumplein: heerlijke leegte, gewoon bestraten!

6. Beste publieke inrichting / stedenbouwkundige invulling

De Amsterdamse grachtengordel.

7. Beste innovaties 20ste eeuw en 21ste eeuw

Internet en smartphone.

8. Komende baanbrekende innovatie

Een vervolg op Second Life, ontwikkelen van mogelijkheden in ‘inter-realiteit’, om parallelle levens te kunnen leiden. Ongelooflijk en angstaanjagend dat mensen in het echte leven een dure psycholoog betalen omdat op Second Life hun leven mislukt is, of was het andersom? Totale ‘hussle’’ van realiteit en droom dankzij techniek. Wordt de 21ste eeuw één grote Truman Show?

9. Over de toekomst van de stad

Diversiteit, geborgenheid en vrijheid zijn sleutelwoorden voor de komende decennia.

10. Persoonlijke bijdrage aan stedenbouw

Aandacht vragen voor de enorme waarde en betekenis van geschiedenis bij de ontwerpende discipline, nog steeds geen vanzelfsprekendheid in Nederland.

11. Guerrilla in the city?

Graffiti en anonieme projecten zoals Saunaman op het Weteringcircuit in Amsterdam. Zorgt voor verontrusting, relativering en goed humeur bij voorbijrazende fietsers.