Fred Schoorl
directeur Bond van
Nederlandse Architecten

door Christa van Vlodrop

1. Achtergrond

Rijk dorp, arme wijk. Groot gezin, kleine beurs. Story of My life. In de Wassenaarse wijk stond achterdeur nog open, werd op straat gevoetbald en lag de ruige natuur om de hoek. Liefde voor natuur en cultuur zat er al vroeg in. Historische geografie en planologie gestudeerd in Amsterdam.

2. Vanwaar fascinatie
voor architectuur / stedenbouw?

Op de middelbare school schreef ik een scriptie 'Toekomstbeeld van natuur & landschap'. Hilarisch. Maar waarom? Sfeer, zintuiglijkheid en mensen die landschappen en steden maken en slopen, fascineren. Het narratieve element is voor mij het meest fascinerende.

3. Beste stad

Bestaat niet. Persoonlijk heb ik een band met Valencia, het 'kleine Barcelona' dat ik heb zien veranderen van een ingeslapen, poëtische sinaasappelstad in een moderne stad, die hunkert naar erkenning en zichzelf daarin bijna verliest. Architectuur speelt daar een bijzondere rol in, met Calatrava als MeisterSinger.

4. Mooiste gebouw

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid - ontworpen door BNA Kubus-winnaars 2010 Neutelings Riedijk Architecten - vind ik erg mooi en goed. Ik heb de wordingsworsteling vanaf de zijlijn meegemaakt. Toch vind ik, heel banaal, de Sagrada Familia vanwege de betekenis, onmogelijkheid, onafheid, excentriciteit en dito architect, en mijn fascinatie voor Spanje, intrigerender. De ziel van de Catalanen zit in dat gebouw. Meer dan die in de CCTV tower zit voor de Chinezen.
En het staat op allerlei toeristenlijstjes in de top-10!

5. Mooiste park of plein

Central Park. Prachtig verhaal, schitterend aangelegd, met een volledig stedelijk programma. Al is het publieke programma in de droge bedding van de Turia in Valencia natuurlijk ook prachtig. En het Westerpark in Amsterdam, vanzelfsprekend.

6. Beste publieke inrichting / stedenbouwkundige invulling

Als Jane Jacobs een menselijke maatstad had mogen bedenken, had ze Amsterdam wel een educated guess gevonden. Als fietser en wandelaar kun je je bijna geen betere stad wensen.

7. Beste innovaties 20ste eeuw en 21ste eeuw

Internet: verplaatsing en bewerking van informatie in 'a flat world'. Maar daar gaan foto, film en televisie aan vooraf. En de OV-fiets natuurlijk als alledaagse innovatie.

8. Komende baanbrekende innovatie

Ik verwacht de grootste komende innovatie op het gebied van fysieke verplaatsing en energie.

9. Over de toekomst van de stad

De trend naar meer verstedelijking zal doorzetten. De extremen in de BRIC-landen zullen het aanzien van de wereld radicaal veranderen. In Europa worden we de Oude Wereld, als we onszelf niet opnieuw uitvinden. Onze steden worden archeologische sites, met veel toeristen. Maar niet onprettig, zolang de conflicten onze steden niet wegvagen.

10. Persoonlijke bijdrage aan stedenbouw

Zo ik iets heb bijgedragen dan is het als initiator en 'architect' van het project Belvedere bij het ministerie van OCW. Bij Natuurmonumenten, Nirov en Ymere steeds gewerkt aan inhoudelijk sterke en maatschappelijk relevante projecten. Verder door met hart en ziel mensen te inspireren om tegen tijd en weerstand op te roeien. En door schrijven van columns, modereren en jureren. Mijn partijtje in het orkest mee te blazen. That's it.

11. Guerrilla in the city?

Heel belangrijk dat de rafelranden, de informele cultuur en de creativiteit de stad wakker houden en met elkaar de composthoop vormen waar de stad weer op groeit. De hunkering naar ontplannen, no-plannen en wat dies meer zij begrijp ik wel.