Gert Urhahn
stedenbouwkundige &
associate Urhahn Urban Design

door Christa van Vlodrop

1. Achtergrond

Opgegroeid in Essen, toen nog de ‘Kohlenpott’ van Duitsland. Op mijn dertiende jaar voor het eerst naar Amsterdam. Toen wist ik waar ik later naartoe zou gaan. Studie Architectuur, specialisatie Stedenbouw, aan de Karlsruher Institut für Technologie. Als stedenbouwkundige bij de dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam heb ik het centrale IJ-oeverproject mede opgestart, daarna het bureau Urhahn Urban Design opgericht. Ben nu begonnen met de opbouw van de internationale Working Group Spontaneous City voor de IFHP.

2. Vanwaar fascinatie
voor architectuur / stedenbouw?

Jane Jacobs, Kevin Lynch, Le Corbusier, Fumihiko Maki. Ik kan me ook aan een artikel herinneren in een NL tijdschrift (FORUM of Wonen TABK) waarin twee kinderen uit Amsterdam hun dagelijkse weg naar school beschrijven, de een wonend in Buitenveldert, de ander in Oud-West. Toen begon ik te begrijpen hoe belangrijk de relatie tussen mens en stad kan zijn. Ik denk dat het alledaagse leven hetgeen is dat me het meest interesseert.

3. Beste stad

Amsterdam. Een goede stad is compact, open en continu in beweging. Of zoals de Amerikaanse schrijver Doctorow het zei “…de plaats waar mijn verbeelding zich thuis voelt”.

4. Mooiste gebouw

Oscar Niemeyers woning Casa das Canoas in Rio de Janeiro. Qua vorm, kleur en beweging met de natuur ongeëvenaard.

5. Mooiste park of plein

Copacabana Beach van Roberto Burle Marx in Rio de Janeiro.

6. Beste publieke inrichting / stedenbouwkundige invulling

De grachtengordel in Amsterdam: Generiek en specifiek tegelijk. Open voor verandering en met een eigen gezicht.

7. Beste innovaties 20ste eeuw en 21ste eeuw

Internet: het brengt nieuwe dynamiek en creëert onverwachte kansen.

8. Komende baanbrekende innovatie

Na Ready Made City en grootschalige gebiedsontwikkelingen met een beperkt aantal partijen zal ruimte ontstaan voor kleine ontwikkelingen op grote schaal.

9. Over de toekomst van de stad

De echte uitdagingen zijn in de metropolen in Afrika, Zuid-Amerika en Zuid-Oost Azië. De steden in Europa tellen op enkele uitzonderingen na, zoals London, niet meer mee. Het beste wat we hier kunnen doen is open, kritisch en innovatief zijn.

10. Persoonlijke bijdrage aan stedenbouw

De Spontane Stad: Ik ben mede auteur van diverse publicaties over stad en stedelijkheid en recentelijk over ‘De Spontane Stad’.

11. Guerrilla in the city?

Hoe dominanter de planning, hoe meer behoefte aan guerrilla in the city. Het is een probaat middel in de stad tegen luiheid, macht en geslotenheid van de gevestigde orde. Soms gaat het puur om overleven, soms om kwaliteit van het leven.