Nanne de Ru
architect en partner Powerhouse Company

door Christa van Vlodrop

1. Achtergrond

Ik kom uit een klein dorp in de Betuwe. De klei was hard, de grond was altijd nat en koud. Prachtige ochtenden op de fiets naar school. Rond mijn achtste woonde ik enige tijd in Berkeley California, USA. Wat een klimaat en wat een cultuur. Terug naar de Betuwe was bruusk. Ik heb veel meubels gemaakt als tiener. Mijn handvaardigheid leraar raadde mij het werk van zowel Rietveld, Doesburg als ook Wright aan. Ik maakte maquettes 1:50 van hun werk. Daarna wilde ik per se architect worden. Ik ben toen gefascineerd geraakt door het Bauhaus en het idee van industriële ambacht. Ik besloot naar de HTS te gaan om eerst het bouwkundige deel onder de knie te krijgen. Ik won met mijn afstudeer project de Vitae Bouw Award. Na enige tijd bij One Architecture te hebben gewerkt ben ik aan het Berlage Institute gaan studeren, waar ik mijn master behaalde in 2002. Daar ontmoette ik de Fransoos Charles Bessard, mijn beste vriend. In 2005 richten wij Powerhouse Company op, hij in Kopenhagen en ik in Rotterdam. Nu werken we met 16 mensen in 7 landen aan villa’s, zeilboten, kantoorgebouwen en steden. Winnaar van de Rotterdam-Maaskantprijs voor Jonge Architecten 2011!

2. Vanwaar fascinatie
voor architectuur / stedenbouw?

Architectuur is de ultieme combinatie van ruimtelijke compositie, ergonomie, engineering en vormgeving. Samen kan het een totaal scala aan ervaringen teweegbrengen – van genot en intimiteit tot onbehagen en verwondering.

3. Beste stad

Berlijn – vrijheid en structuur, massa en individualiteit. Een heterogene stadsstructuur die altijd in ontwikkeling is, in tegenstelling tot de uitgekristalliseerde centra van Amsterdam en Parijs bijvoorbeeld.

4. Mooiste gebouw

Salk Institute van Louis Kahn.

5. Mooiste park of plein

Tahrir plein in Caïro. Openbare ruimte heeft de potentie om mensen op een intense manier samen te brengen. Pleinen zijn de woonkamers van de stad waar je de andere bewoners van het huis ontmoet.

6. Beste publieke inrichting / stedenbouwkundige invulling

Copacabana in Rio de Janeiro, Brazilië.

7. Beste innovaties 20ste eeuw en 21ste eeuw

20ste eeuw: telefoon
21ste eeuw: iPhone

8. Komende baanbrekende innovatie

Rendabele zonnecellen gekoppeld aan lokale waterstofcellen.

9. Over de toekomst van de stad

Waar de 20ste eeuw ging over het gezond maken van de stad door functiescheiding, gaat het in de 21ste eeuw weer over het verdichten van de stad met functiemenging. De succesvolle steden van de toekomst zijn steden die plaats bieden aan een grote variëteit van microklimaten voor allerlei verschillende type ondernemers.

10. Persoonlijke bijdrage aan stedenbouw

Wij maken een aantal plannen waar we proberen door nieuwe verkavelingsprincipes, nieuwe stedenbouwkundige kwaliteiten te genereren. In de spanning tussen collectief en individu is er nu meer aandacht voor de wens van de individuele klant. De vraag is hoe dat niet alleen ten kost van de openbare ruimte gaat, maar deze ook versterkt.

11. Guerrilla in the city?

Guerrilla klinkt heel romantisch, maar is binnen de krijgswetenschappen twijfelachtige tactiek. Meedogenloosheid, verwarring en gebruik van burgers als onderdeel van de strijdtactiek leveren een zekere mate van anarchie en wetteloosheid op. Wat de modernisten als van Eesteren heel goed door hadden was, dat als je iets wilt veranderen het dan cruciaal is om de wet te schrijven. Zo is ons bestemmingsplan in basis ontstaan vanuit het gedachtegoed van de functionele stad van van Eesteren: functiescheiding. Willen we daar wat aan veranderen dan heeft Guerrilla geen zin, slechts de schier onmogelijke taak van het herschrijven van de wet: 'Take no prisoners!'.