Enno Zuidema
stedenbouwkundige en directeur
Enno Zuidema Stedebouw

door Christa van Vlodrop

1. Achtergrond

Ik woon en werk op een wierde in het oudste cultuurlandschap van Europa: Middag Humsterland in Groningen. Ik voel me een stedeling. Ik werk in Rotterdam en Niehove. Studeerde aan de TU Delft, heb gewerkt in Berlijn en Rotterdam, daarna richtte ik Enno Zuidema Stedebouw op.

2. Vanwaar fascinatie
voor architectuur / stedenbouw?

Bouwen aan de maatschappij was deel van mijn opvoeding en fascineert mij. In de stedenbouw zou verandering veel meer centraal moeten staan. De verandering waar het om gaat, begint pas als een ontwerp uitgevoerd wordt. Stedenbouw is daarom ook pionieren en begeleiden.

3. Beste stad

Boston is geweldig: rivier, zee, haven en snelwegen. Even verderop downtown en op ‘loopafstand’ de parken, villa’s en musea. Begeerlijk, hard werkend en trots.

4. Mooiste gebouw

Centre Pompidou: het nodigt uit en stoot af, het verandert en biedt betoverend uitzicht over Parijs.

5. Mooiste park of plein

Plaza Real in Barcelona en ook het Louisiana Museum van Moderne Kunst aan de kust bij Kopenhagen.

6. Beste publieke inrichting / stedenbouwkundige invulling

Het Amsterdamse Bos en de Maastunneltraverse in Rotterdam. Wat een geweld, drive en verhalen die met die plekken verbonden zijn!

7. Beste innovaties 20ste eeuw en 21ste eeuw

Internet, maakt het ondenkbare mogelijk in het verbinden van mensen.

8. Komende baanbrekende innovatie

Lifelong learning. Langer werken vraagt er om dat we meer moeten leren. En werken in een veel diversere werkomgeving.

9. Over de toekomst van de stad

Wij gaan onze steden productiever maken: meer verblijfsplek, meer springplank voor de arbeidsmarkt, meer netwerk en meer knoop. Steden die achterblijven met het betrekken van alle stadsdelen in deze ontwikkeling, verliezen het!

10. Persoonlijke bijdrage aan stedenbouw

Veranderingen staan centraal. Ik voel me begeleider van en ruimtelijk strateeg voor opdrachtgevers. Het ontwerpen helpt bij het in gang zetten en doordenken van veranderingen. Ontwerpen is onderzoek. Komend jaar volgt het programma Stedenbouw als veranderkracht (zie ezstedebouw.nl) over verbreed vakmanschap in een veranderende wereld.

11. Guerrilla in the city?

Dat is waar de stad over gaat. De stedenbouw kan daar steeds weer van leren. Flash mobs, markten, initiatieven, ‘tuinboon-je-mee’.