Michael van Gessel
landschapsarchitect
Michael van Gessel Landscapes

door Christa van Vlodrop

1. Achtergrond

Gestudeerd in Wageningen. Daarna werkzaam bij Stedenbouwkundig Bureau Zandvoort en vervolgens bij Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur. Sinds 1997 zelfstandig adviseur stedenbouw, vooral supervisies, en landschapsarchitectuur, vooral projecten.

2. Vanwaar fascinatie
voor architectuur / stedenbouw?

Het bouwen, het maken gecombineerd met het materiaal, het tastbare, het concrete en het tactiele fascineren mij. Ik houd niet van decoreren, stylen of van trends. Dat is me allemaal veel te oppervlakkig. Ik houd van ruimtelijkheid, architectuur, het creëren van environments en het tijdloze. De landschapsarchitectuur verbijzondert zich door het werken met levend, zich steeds veranderend materiaal. Dat vereist kennis van groeifactoren en weten om te gaan met processen. Ook weer fascinerend.

3. Beste stad

Moeilijk. Er zijn zoveel prachtige steden, vooral die aan het water zoals Sydney, Kaapstad, Rio de Janeiro en Stockholm. Maar Amsterdam ken ik het beste en is een buitengewoon leefbare stad. Het heeft alles: het is geconcentreerd en gemengd, het heeft historie en is vernieuwend, het is stedelijk met een prachtig landelijk gebied op relatief korte afstand en er is sprake van een overal aanwezige culturele ondertoon.

4. Mooiste gebouw

In de wereld de Chrysler Building in New York, het Salk Institute in San Diego, de Taj Mahal in Agra, de thermen in Vals, het Kunstmuseum Liechtenstein in Vaduz, het ESO hotel in Cerro Paranal, Chili, en het vernieuwde centraal station van Antwerpen. In Nederland de Whale, het kantoor van Claus en Kaan en Piraeus in Amsterdam en de woontorens van Jacques de Brouwer in Tilburg.

5. Mooiste park of plein

In de wereld het Central Park en de rotswand in Teardrop Park, NY, de tuinen in Giverny, het Flamingo Park in Rio de Janeiro, Park Blenheim bij Oxford. In Nederland het Vondelpark en het plein van Borsele.

6. Beste publieke inrichting / stedenbouwkundige invulling

Het Oostelijk Havengebied, IJburg en het Funen in Amsterdam, Mariaplaats in Utrecht en het Buizengat in Vlaardingen. Zorgvuldige in- en uitbreidingen met toch ook een heel eigen karakter.

7. Beste innovaties 20ste eeuw en 21ste eeuw

De chip. Wat een mogelijkheden zijn hiermee voor de mensheid als geheel geschapen. In het werk, in de kunst, in de politiek (zie de Arabische Lente). Wat een rijkdom en weelde voor iedereen!

8. Komende baanbrekende innovatie

Duurzame vormen van energie en energiegebruik. Uiteindelijk zal het de mensheid lukken efficiënt gebruik te maken van zon, getijden en wind zonder dat dit ten koste gaat van het milieu of de leefbaarheid. De wereld zal niet ten onder gaan aan het gebrek aan menselijk vernuft maar aan de overvloed aan menselijk egoïsme en vernietigingsdrang.

9. Over de toekomst van de stad

De stad heeft zijn vitaliteit en veerkracht eeuwenlang reeds bewezen en alle ontwikkelingen wijzen in de richting van een blijvende ontwikkeling, een zich steeds vernieuwend organisme dat zichzelf wonderwel in stand heeft gehouden en in stand zal houden.

10. Persoonlijke bijdrage aan stedenbouw

Het liefderijk coachen van het fascinerende proces van de stad die bezit neemt van verlaten havens, industriegebieden en infrastructuur en het even fascinerende proces van transformatie van oude wijken. Transformatie en intensivering is de toekomst van ons vak. En daarbij niet denkend in eindbeelden maar in structuren en open processen waarvan de uitkomst ongewis is maar het resultaat op elk moment fascinerend.

11. Guerrilla in the city?

Guerrilla in de city? Klinkt zo romantisch maar is het niet. Wat wel heel erg belangrijk is, is dat er 'fringes' zijn, 'border lines' zowel in ruimtelijke, culturele als sociale zin waardoor spanning ontstaat, actie en reactie, ongemakkelijkheid. Dat doet het organisme dat de stad is in beweging houden en vernieuwen.