Liesbeth van der Pol
architect en partner Dok architecten

door Christa van Vlodrop

1. Achtergrond

Familie van vaderskant komt uit Friesland, familie van moederskant komt uit Brabant: ben van jongs af aan gefascineerd en geïnspireerd door water (zeilen) en groen. Studeerde Bouwkunde aan de TU Delft. Vanaf 1989 werkzaam als zelfstandig architect. Sinds 2007 samen met Herman Zeinstra, Gianni Cito, Ludo Grooteman en Martin Fredriks aan het hoofd van Dok architecten. Van 2008 tot en met juni 2011 was ik Rijksbouwmeester.

2. Vanwaar fascinatie
voor architectuur / stedenbouw?

Architectuur is niet meer dan de omhulling van een activiteit, bijvoorbeeld wonen. De manier waarop die omhulling gemaakt is, maakt of het mooi is en of je ervan kan genieten. Wat is de essentie van de stedenbouw: hoe mooi is de straat, genieten we ervan, is het zorgvuldig ontworpen, goed gebouwd, groen, goede momenten? Het is heel simpel, het gaat over maken zowel in de stedenbouw als in de architectuur.

3. Beste stad

Amsterdam: rijke historie van stedenbouw en ruimtelijke planning. De grachten en uitleg, prachtige architectuur, de parken, al het water en de rivier. En ook het sociale beleid, veel sociale woningbouw, gemêleerde samenstelling van de inwoners. Amsterdam is intiem, als kind fietste ik door de stad alsof het mijn eigen domein was. Mijn tweede stad is Vancouver, daar kunnen we nog wat van leren: duurzaam, veel groen, de inrichting van straten, de voetganger is belangrijker dan de auto. Prachtige publieke ruimten langs het water, wij zouden toch ook van Almere naar IJmuiden moeten kunnen fietsen!

4. Mooiste gebouw

Het Scheepvaartmuseum. Een kloek gebouw in het water! Ik heb dat mogen verbouwen en daar ben ik heel trots op. Het concurreert met het Paleis op de Dam, maar het is nog mooier omdat het zo boud in het water staat. Het gebouw, ontworpen door Daniël Stalpaert in 1656, was een pakhuis, niet geschikt als museum. Wij zijn begonnen met het Depotgebouw in 1997, het Scheepvaartmuseum volgde. Met ongekend veel genoegen heb ik aan deze renovatie gewerkt, samen met Rappange & Partners en Ney+Partners.

5. Mooiste park of plein

Het sterke aan Amsterdam is dat de parken met elkaar kunnen wedijveren. Het Westerpark is zo goed, naast ruimte voor wandelaar en fietser heeft het ook diverse functionaliteiten. Totaal andere karakteristiek dan het Vondelpark, het Sarphatipark of het Oosterpark. Bijna elk binnentuin van gesloten blokken heeft de kwaliteit van een park. En al die boomsoorten aan de grachten en in buitenwijken, het totaal levert een groene stad op.

6. Beste publieke inrichting / stedenbouwkundige invulling

Ben altijd al onder de indruk geweest van het Eikenplein (Amsterdam). Met betrekkelijk eenvoudige middelen is dit plein omgetoverd tot een feeëriek plein. Heel simpel met mooi materiaal, goede verlichting, goede bankjes, mooie bomen. En het is ook ‘mooi’ leeg. Knap alle pleintjes op deze manier op. Licht, rust, zo maken dat mensen er willen vertoeven.

7. Beste innovaties 20ste eeuw en 21ste eeuw

Woningbouw, de woningwet van 1901 heeft een eind gemaakt aan de miserabele woonomstandigheden van veel mensen, en de diverse woningtypologieën, die voor diverse doelgroepen zijn uitgedacht. Zoals HAT-eenheden, eengezinswoningen, wikkelwoningen, zigzagwoningen en trommelwoningen. Een rijke diversiteit.

8. Komende baanbrekende innovatie

In de toekomst gaan we ons meer toespitsen op verbetering en renovatie van het bestaande en op ombouwing van kantoren naar woningen in plaats van nieuwbouw. We zijn dit nu nog aan het uitvinden. Openbare ruimten duurzamer en kwalitatief beter.

9. Over de toekomst van de stad

Compact Nederland: steden niet alsmaar laten uitdijen, waardoor we het landschap sparen. De stad wordt compacter en (daardoor) beter.

10. Persoonlijke bijdrage aan stedenbouw

Ik werk aan prachtige, zeer diverse projecten in de binnenstedelijke sfeer. Kleine pleinen, wonen en winkels, zoals in Nieuwegein en de Zaantoren in Zaanstad.

11. Guerrilla in the city?

Nomadenplekken, tijdelijk buiten gebruik, ingenomen door kunstenaars. Oude gebouwen, zoals in de Wibautstraat in Amsterdam, nu hip en hot.