Arno van Roosmalen
directeur Stroom Den Haag

door Christa van Vlodrop

1. Achtergrond

Mijn achtergrond is een boekenkast door Refunc, afvalarchitecten. Ik studeerde sociale geografie, kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Was conservator van de Stadscollectie van Museum Boijmans van Beuningen en programmacoördinator van TENT in Rotterdam.

2. Vanwaar fascinatie
voor architectuur / stedenbouw?

Door Jan Dekker, docent economische geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen, die als alternatief voor een mobiliteitsonderzoek onder cliënten van een supermarkt, een spontane architectuurexcursie organiseerde in Barcelona. Ooit, als jongetje, wilde ik architect worden. Dekker wakkerde mijn belangstelling weer aan. Nu als directeur van Stroom, dat een cultureel interdisciplinaire benadering van de stedelijke omgeving voorstaat, ben ik weer dicht bij de architectuur en stedenbouw.

3. Beste stad

Deltametropool.

4. Mooiste gebouw

Bestaat niet. Schoonheid is een wankele en voor mij ongrijpbare en irrelevante categorie.

5. Mooiste park of plein

Elk asymmetrisch plein in Venetië waar voetstappen, stemmen en gierzwaluwen weerkaatsen tegen gevelwanden.

6. Beste publieke inrichting / stedenbouwkundige invulling

Bruggen over rivieren door steden: in en naast, boven en tussen, komen en gaan, dwars en langs, overzicht en sublimatie – bijna altijd goed, nooit genoeg.

7. Beste innovaties 20ste eeuw en 21ste eeuw

Internet en communicatiesatellieten.

8. Komende baanbrekende innovatie

We gaan de Randstad hernoemen als Amsterdam.

9. Over de toekomst van de stad

Over de toekomst van de stad niets dan goeds.

10. Persoonlijke bijdrage aan stedenbouw

Mee- en tegendenken. Stroom Den Haag ambieert een kenniscentrum te zijn dat vanuit een ongebonden positie en vanuit cultureel perspectief visies, inspiratie, oplossingen en bewustwording biedt ten aanzien van de stad en de stedelijke omgeving. De wijze waarop politiek en bestuurlijke situatie zich momenteel ontwikkelt, maakt de behoefte aan dit soort kenniscentra veel groter.

11. Guerrilla in the city?

Fashionable coquetry, zolang het echte noodzaak ontbeert. In Nederland is guerrilla gardening vooral een lifestyle issue geworden. Zinvol waar het in een werkelijk gevoelde behoefte voorziet (handgemaakte autobrug over stadsrivier / open riool, die twee stadsdelen verbindt door Ties ten Bosch in Douala, Cameroen).