Bob Jansen
directeur Lingotto

door Christa van Vlodrop

1. Achtergrond

Ik wist al vroeg dat ik medicijnen wilde studeren: het leek me geweldig om enerzijds theoretisch met je vak bezig te zijn, maar anderzijds het ook in de praktijk te kunnen toepassen. Helaas werd ik uitgeloot. Toen ben ik als alternatief economie gaan studeren. Na een tweede keer uitgeloot te zijn, heb ik besloten om mijn economie studie af te maken. Na afronding van mijn specialisaties Marketing en Financiering ontmoette ik professor Kruit. Hij startte het combinatievak Beleggings- en Vastgoedkunde op en wist mij enthousiast te maken om te participeren.

2. Vanwaar fascinatie
voor architectuur / stedenbouw?

Ik ben niet zozeer gefascineerd door architectuur of stedenbouw, maar door de gebouwde omgeving en de partijen die daar mee te maken hebben. Architecten en stedenbouwers maken slechts een klein onderdeel uit van deze totale omgeving. Ik vind het fascinerend dat de gebouwde omgeving zo ontzettend veel betekenis heeft voor het leven.

3. Beste stad

Helaas ben ik nog niet in de gelegenheid geweest om alle steden in de wereld te bezoeken. Dus wat de beste stad is, weet ik niet. Lissabon vind ik geweldig vanuit klimatologisch oogpunt, Amsterdam vanuit liberaal oogpunt en Mumbai vanuit complexiteit. Als je het over stedenbouw hebt, vind ik Havana fantastisch. Als je ergens kan zien hoe sterk een gridstructuur kan zijn, is het daar. Ook zie je daar hoe flexibel gebouwen gebruikt kunnen worden. En het is een fijne stad om te vertoeven.

4. Mooiste gebouw

The Bank vind ik een van de mooiste gebouwen, waarbij ik niet zeker weet of het gebouw nu zo mooi is of de ontwikkeling. In een van de moeilijkste tijden is het de ontwikkelaar gelukt om op een hoog ambitieniveau dit gebouw commercieel te vullen. Diep respect!

5. Mooiste park of plein

In Havana vind je geweldige pleintjes. Het plein wordt daar gebruikt als een soort huiskamer. Fantastisch, er wordt gespeeld, gezongen, gedanst en gekletst, ongetwijfeld ook treurige verhalen. De pleinen maken zo een groot onderdeel uit van het leven.

6. Beste publieke inrichting / stedenbouwkundige invulling

Een stad moet zich ontwikkelen. De publieke inrichting zie ik als een soort ruggengraat van deze ontwikkeling. Het mag zich niet opdringen, maar is wel zo sterk aanwezig dat het de tand des tijds makkelijk kan doorstaan. De gebouwen aan de publieke inrichting kunnen van gedaante of van functie wisselen, de ruggengraat blijft gelijk. Voor mij is de Amsterdamse grachtengordel een voorbeeld van zo'n sterke publieke inrichting.

7. Beste innovaties 20ste eeuw en 21ste eeuw

Zonder twijfel internet en de daaruit voortgekomen communicatiemiddelen. Het is ongelooflijk als je ziet wat een impact dit heeft in zo'n korte tijd. De hoeveelheid kennis die zo dichtbij en makkelijk te verkrijgen is. De gebeurtenissen in de wereld die (bijna) online te volgen zijn, het is (bijna) niet te bevatten. Internet heeft de wereld veel transparanter gemaakt.

8. Komende baanbrekende innovatie

Ik denk dat we op korte termijn veel mogen verwachten van innovaties die mogelijk zijn door het gebruik van nanotechnologie. Ik denk daarbij onder andere aan de medische wetenschap en energieverbruik.

9. Over de toekomst van de stad

Overal in de wereld zie je dat steden groter worden. Ofwel doordat de stad aantrekkelijk is, danwel doordat het platteland onaantrekkelijk is. Of dit in de toekomst positief is, zal naar mijn mening afhankelijk zijn van hoe aantrekkelijk de stad kan zijn. Aantrekkelijke steden geven mensen kansen, zijn veilig en bieden een scala aan faciliteiten. Daar moet natuurlijk wel in geïnvesteerd worden, het komt niet vanzelf.

10. Persoonlijke bijdrage aan stedenbouw

Ik zal me blijven inzetten om oude gebouwen een nieuw leven te geven. Dat hoeven geen monumenten te zijn, maar wel gebouwen met een bepaalde betekenis. Door te onderzoeken wat er moet veranderen om de gebouwen flexibel te maken, geloof ik dat door hergebruik dit direct een positieve betekenis heeft op de stedenbouwkundige omgeving.

11. Guerrilla in the city?

Jazeker, en laat de gemeentebesturen dan ook wat lef tonen en niet in het verbodshoekje gaan zitten. Laatst hoorde ik van een fantastisch initiatief om in de stad picknick tafels te plaatsen waarop mensen hun ideeën kunnen schrijven. Geweldige placemaking! Maar de plaatselijke wethouder wist direct ik weet niet hoeveel regels te verzinnen waardoor het initiatief niet door mocht gaan. Jammer.