Wouter Veldhuis
stedenbouwkundige/architect en directeur Must stedebouw

door Christa van Vlodrop

1. Achtergrond

Geboren, getogen, werkzaam en wonend in Amsterdam. Architectuur gestudeerd aan de faculteit Bouwkunde in Delft. In 1997 samen met studiegenoten Robert Broesi en Pieter Jannink gestart met Must stedebouw. Recent toelatingsexamens gedaan om mijzelf ook als stedenbouwkundige te kunnen registreren.

2. Vanwaar fascinatie
voor architectuur / stedenbouw?

De aanleiding om bouwkunde te gaan studeren was een kunstprogramma op een Amsterdamse televisiezender over de veelbelovende architect Rem Koolhaas. Ik wist verder niets over het vakgebied. Inmiddels weet ik veel meer over architectuur en stedenbouw, maar ik weet nog steeds niet waarom het mij zo fascineert.

3. Beste stad

Amsterdam, de stad waar al meer dan 500 jaar de beste mensen werken aan één samenhangend en gevarieerd stedelijk weefsel. De stad heeft altijd een evenwicht weten te vinden tussen behoud en ontwikkeling. Het resultaat is variatie en samenhang. In welke andere stad kun je uren zorgeloos fietsen door levendige buurten, aantrekkelijke straten en mooie parken?

4. Mooiste gebouw

Echte bouwkunst ontstaat als architect, opdrachtgever en locatie elkaar accepteren en de ruimte geven. Dit is zelden het geval. Peter Zumthor’s Bruder Klaus Kapel op een akker in de Eifel is een recent voorbeeld van zo’n zeldzaam mooi gebouw waar alles wel op zijn plek valt.

5. Mooiste park of plein

De Sloterplas in het hart van de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden. Een ongeëvenaarde en trefzekere ingreep. Een unicum in stedenbouw en landschapsarchitectuur, park en plein tegelijkertijd. Hoe voller de stad wordt, hoe waardevoller deze fantastische leegte midden in de stad zal blijken te zijn.

6. Beste publieke inrichting / stedenbouwkundige invulling

Als reactie op de esthetische armoede van strokenbouw is er in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden door Van Eesteren uitbundig geëxperimenteerd met hovenverkavelingen. Dit heeft de meest fantastische ruimtelijke configuraties opgeleverd. Verkaveling is hier verheven tot hogere wiskunde, sindsdien is het alleen maar minder geworden.

7. Beste innovaties 20ste eeuw en 21ste eeuw

Met de Europese Unie is in de 20ste eeuw de burgerlijke democratie definitief veilig gesteld. Door deze maatschappelijke innovatie zijn voorspoed, veiligheid en vrijheid geborgd in een regio die van oudsher instabiel en gewelddadig is.

8. Komende baanbrekende innovatie

De kolonisatie van de Maan is een onvermijdelijke stap in onze aardse beschaving. Technisch is het mogelijk, grondstoffen liggen voor het oprapen. Zullen wij ooit verstandig genoeg worden om onze problemen zelf op te lossen, zonder expansie? Als wij de Maan ongemoeid kunnen laten is dat de meest innovatieve vorm van ordening: afblijven!

9. Over de toekomst van de stad

De stad heeft maar ternauwernood de aanval van het antistedelijke modernisme overleefd. Veel steden weten weer mensen aan zich te binden. In een tijd dat je fysiek en virtueel overal kan leven, is de burger die bewust kiest voor een vaste plek een luxe. Klantenbinding wordt voor een stad belangrijker dan klantenwerving.

10. Persoonlijke bijdrage aan stedenbouw

Een deel van de Eindhovense wijk Lakerlopen is recent opgeleverd. Tien jaar geleden kozen wij voor een open planproces, weigerden het bestaande te diskwalificeren en waren desondanks niet bang om fors in te grijpen. Het resultaat is een zeer zorgvuldige en breed gewaardeerde interventie in bestaand stedelijk gebied. Een sleutelproject in ons werk en hopelijk ook een inspirerend voorbeeld voor anderen.

11. Guerrilla in the city?

Pertinente onzin. Er is geen vijand, er is geen oorlog. De stad is de plek waar de burger de vrijheid heeft om zichzelf te ontplooien. Doe dat dan ook! Ga het gesprek aan, vorm coalities, neem initiatief. De stad, dat zijn wij zelf.