Wienke Bodewes
algemeen directeur Amvest

door Christa van Vlodrop

1. Achtergrond

Stedenbouw aan de Technische Universiteit Delft gestudeerd. Begonnen bij de gemeente Rotterdam als lid van het Q & Q team, vervolgens hoofd afdeling Vernieuwbouw bij de Dienst Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing en toen directeur Consult. Daarna bij woningcorporatie Ymere gewerkt, waar ik de ontwikkelingsdochter oprichtte en vormgaf en toetrad tot de Raad van Bestuur. Sinds 2007 ben ik algemeen directeur van Amvest, een ontwikkelaar en belegger: toonaangevend in het ontwikkelen en beheren van woningen en woongebieden in Nederland.

2. Vanwaar fascinatie
voor architectuur / stedenbouw?

Een van de leukste aspecten aan architectuur en stedenbouw, het ontwikkelen daarvan in welke vorm dan ook, is dat je het resultaat waar je een stevige bijdrage aan hebt geleverd, ziet staan. De gebruikskwaliteit, de functionaliteit en de schoonheid komen daar samen.

3. Beste stad

Beste stad is vaak de stad waar je het laatst bent geweest. Als je ook beroepsmatig steden bezoekt, leer je een stad snel te analyseren. Elke stad heeft zo zijn eigen geheimen, bijna geen stad heeft niet iets aparts in zich. Middelgrote steden vind ik toch het fijnst: snel te doorgronden, bij een 2de bezoek of een 2de dag voelt zo’n stad al heel vertrouwd aan. Maar er gaat toch niets boven New York: de dynamiek van die stad gekoppeld aan de vertrouwdheid, een van de meest gefotografeerde en gefilmde steden ter wereld, mede daardoor is het alsof je alle plekken ook zelf kent. Het is ook een stad waar niet een heel dominante cultuur is, je vind al gauw je weg.

4. Mooiste gebouw

Er zijn zoveel ‘mooiste’ gebouwen. Een gebouw moet je in zijn context zien. Bijvoorbeeld de Hongkong and Shanghai Bank in HongKong van Foster of de Tate Modern in London, zowel in de oude als nu in de nieuwe functie. Een gebouw wat slechts een icoon op zichzelf is, spreekt mij minder aan.

5. Mooiste park of plein

Wellicht een cliché, maar het Piazza del Campo in het centrum van Siena. Toen ik, lang geleden alweer, Siena voor het eerst bezocht, wist ik niet dat het zo’n beroemd plein is. Een uitgebalanceerd plein: de vorm, de kleuren, het materiaalgebruik, de schaal. Mooiste park is het park dat nog gemaakt moet worden. We zijn vergeten te denken in lange termijnen. Je kan hele mooie dingen maken, maar je moet wel wachten op het resultaat. Een park zou moeten worden gemaakt in de traditie van de duurzaamheid.

6. Beste publieke inrichting / stedenbouwkundige invulling

Woonwijken die bijna parkachtig van karakter zijn, bijvoorbeeld Port Sunlight, een Engels tuindorp. William Hesketh Lever, de eigenaar van de zeepfabriek Sunlight, zette in 1888 een woonwijk op voor zijn fabrieksarbeiders in een aangelegd park met hoogteverschillen. De zeepfabriek staat er trouwens nog steeds.

7. Beste innovaties 20ste eeuw en 21ste eeuw

De fiets. De safety bike, daar is het mee begonnen. De vervolmaking van de fiets heeft begin 1900 plaatsgevonden. De actieradius van de mens werd vergroot, deze was eerst gekoppeld aan systemen die vastlagen. Fiets was een luxeartikel, maar werd langzaam aan een gebruiksartikel. Zie 20 jaar geleden in China, waar de fiets van groot economisch belang werd. De fiets heeft een soort cultstatus gekregen, niet alleen door de sport. Maar we zijn weer terug bij de oude ‘karige’ fiets, de direct aangedreven fiets. De fiets vernieuwt zich steeds weer.

8. Komende baanbrekende innovatie

Denk in de ontwikkeling van de levensverlenging van de mens. Steeds grotere groepen mensen zullen ouder worden. De techniek om dit te verlengen zal grotere vormen aannemen. Er zullen uitvindingen komen waardoor het bewegingsapparaat het langer uithoudt (niet verslijtende botten) gekoppeld aan het bestrijden van dementie, de achteruitgang van de hersenen. Zodat onafhankelijkheid wordt gewaarborgd. Hoe blijven de hersenen jong?

9. Over de toekomst van de stad

Begrip stad en platteland is al niet meer te handhaven op dit moment. Het begrip stad gaat hele gebieden beslaan. Heel Nederland wordt een stad met hele grote parken. Hele gebieden, met name in de delta’s, die in zijn totaliteit een stedelijk karakter hebben. Transport wordt steeds minder een issue, doordat de virtuele wereld veel invult. Je kan verbonden zijn met NY, zonder er te wonen. Er is verwantschap over de hele wereld door het geschreven woord, foto’s, beelden, films. Dit is zowel positief als negatief (denk aan ‘contamination’ van bijvoorbeeld de financiële markten).

10. Persoonlijke bijdrage aan stedenbouw

Ik vind het van heel groot belang dat het vak stedenbouw, in al zijn dimensies, als een serieus vak wordt gezien: de erkenning van de discipline stedenbouw, het is een vakmanschap. Het gaat verder dan modebeelden of ‘handelaren in illusie’. Zet ik me voor in en vervul een aantal nevenfuncties, zoals onder andere voorzitter bestuur NEPROM, voorzitter bestuur SWK, voorzitter bestuur Stichting Het Nieuwe IJ, bestuurslid ARCAM.

11. Guerrilla in the city?

Heb hier heel weinig associatie bij.