Erik Pasveer
hoofd Stedenbouw Gemeente Den Haag

door Christa van Vlodrop

1. Achtergrond

Opgegroeid in Leeuwarden, gestudeerd in Delft, TU-Bouwkunde. Daarna onderzoek en onderwijs aan verschillende universiteiten en Academies van Bouwkunst. Stedenbouwkundige bij de gemeente Amsterdam, adviseur en projectleider bij BVR adviseurs, hoofd vakteam RO gemeente Delft. Momenteel hoofd Stedenbouw gemeente Den Haag.

2. Vanwaar fascinatie
voor architectuur / stedenbouw?

Stedenbouw draait om verbinding. Het verbindt het maatschappelijke met het fysieke. Het verbindt vakmanschap met democratisch bestuur en politiek debat. Het verbindt esthetiek met techniek. Het verbindt perspectieven, dichtbij en veraf, snel en langzaam, behoud en vernieuwing. De stad verbindt ons met eerdere generaties en hun aandeel aan menselijke nederzettingen.

3. Beste stad

Barcelona. Stad der Wonderen. Levend leerboek Stedenbouw. Geweldige stad om te zijn. De directe ligging aan zee zorgt voor maatschappelijke en economische dynamiek, voor een rijk en aantrekkelijk palet aan sensaties in geur, geluid, licht en kleur. En stimuleert tot vormgeven van het overgangsgebied tussen stad en zee. Stad vol verhalen.

4. Mooiste gebouw

Verkeerde vraag aan een stedenbouwkundige. Een stedenbouwkundige moet niet op de stoel van een architect gaan zitten, maar vooral geschikte ruimte maken waar architectuur kan ontstaan. Maar vooruit: het stadhuis in Den Haag van Richard Meier. Het combineert groot vakmanschap met een authentieke visie en bestuurlijke moed. Een formidabel statement voor het hart van de stad. Voor stedelijkheid. En een heel mooi gebouw.

5. Mooiste park of plein

De Prinsentuin in Leeuwarden. Eindloos in rondgedwaald en een plek vol persoonlijke herinneringen. Een plek met een mooie gelaagdheid: van voormalige stadswallen in de 19e eeuw getransformeerd in een klein maar fraai stadspark. Een sterke vorm met een zeer gevarieerd gebruik. Echt begrip van kwaliteit loopt via persoonlijke ervaring.

6. Beste publieke inrichting / stedenbouwkundige invulling

De Afsluitdijk. Zonder twijfel en met afstand. De dijk verenigt technisch vernuft met een brede en collectieve agenda voor het land als geheel. Veiligheid. Landaanwinning. Een symbolische daad die vormgeeft aan een optimistisch toekomstbeeld. En vooral: die vormgeeft aan de wonderschone traagheid van het landschap.

7. Beste innovaties 20ste eeuw en 21ste eeuw

Hoedt U voor valse profeten. De vakgeschiedenis staat bol van desastreuze stadsexperimenten. De relatie tussen stedenbouw en innovatie is ongemakkelijk. Oprechte nieuwsgierigheid en een empirische houding zijn belangrijker dan vernieuwingsdrang. De stad vernieuwt zichzelf, onze taak is dat te zien en op begrip te brengen. OK, eentje dan, van wereldformaat: de woningwet van 1901.

8. Komende baanbrekende innovatie

Liever begrip dan innovatie. Ons vak transformeert baanbrekend door de wijzigende betekenis van tijd. Tijd niet als hindernis, maar als sturende en zingevende kracht, als basis van stedelijke verdienmodellen, als categorie van duurzaamheid en schoonheid. Daarin zal het vak zich verbinden met nieuwe allianties.

9. Over de toekomst van de stad

De toekomst is een beladen term in ons vak. In de periode van de expansieve stad en de projectenstedenbouw die we in veel regio´s verlaten, was de toekomst maakbaar en nabij. De sterke vertraging in de stadsontwikkeling dwingt ons om dit begrip opnieuw te doordenken.

10. Persoonlijke bijdrage aan stedenbouw

Door het vak uit te oefenen en mijn inzichten, ervaringen en inspiratie te delen met studenten, vakgenoten en anderen.

11. Guerrilla in the city?

We kunnen heel goed zonder de metafoor van de strijd in de stad. Laten we een andere term zoeken voor de opkomende zelforganisatie, bewegelijkheid en pluriformiteit in de stadsontwikkeling. Een elegantere en productievere analogie dan die van de strijd is die van de dans: swingcity.