Kees Christiaanse
architect/stedenbouwkundige en partner KCAP Architects&Planners
en professor aan de ETH Zürich

door Christa van Vlodrop

1. Achtergrond

Mijn voorouders waren molenbouwers. Vervolgens waren zij eigenaar van een houtzaagmolen, daarna van een stoomtimmerfabriek en tenslotte de aannemerij. Mijn moeder is binnenhuisarchitecte en mijn zoon studeert architectuur. Dus een ononderbroken lijn van bouwen.

2. Vanwaar fascinatie
voor architectuur / stedenbouw?

Ik ben opgegroeid met het maakbaarheidsgen. Ik heb de polders zien droogleggen, nieuwe kanalen, sporen en wegen zien verschijnen en Zeeland in een lagunegebied zien veranderen. Dit was de directe aanleiding om in Delft te gaan studeren. En de boeken van de gebroeders Das en Sietse Leeflang, onder andere 'Op zoek naar leefruimte'. Ik koos tussen Waterbouw en Bouwkunde: op de voorlichtingsdag waren bij civiele techniek alleen 'stropdassen', de bouwkundestudenten liepen op jesussandalen door het zand hun nieuwe gebouw -inmiddels afgebrand- in.

3. Beste stad

Afhankelijk van de levensfase: toen ik jong was Amsterdam, toen ik afgestudeerd was Rotterdam en nu, als senior, Zürich.

4. Mooiste gebouw

Het Gemeentemuseum Den Haag. Het is object en structuur tegelijk. Positief en negatief met volumes en patio's, klassiek en modern, programmatisch als enscenerend, bouwtechnisch prachtig!

5. Mooiste park of plein

Het Museumplein in Amsterdam van voor de aanleg van het park. Plein en musea waren één programmering.

6. Beste publieke inrichting / stedenbouwkundige invulling

HafenCity Hamburg. Hoewel zelf mede-ontworpen ken ik geen modern stedenbouwplan dat zo gemengd is en zo goed functioneert tussen controle en laissez-faire.

7. Beste innovaties 20ste eeuw en 21ste eeuw

Het vliegtuig, de container en het internet.

8. Komende baanbrekende innovatie

Stadswijken en gebouwen emissievrij met low-tech oplossingen.

9. Over de toekomst van de stad

De toekomst van de stad hangt af van een duurzame organisatie van de 'stocks & flows' van mensen, goederen, diensten en informatie, en het ontwikkelen van een topologie van elkaar complementerende centraliteiten van verschillend karakter.

10. Persoonlijke bijdrage aan stedenbouw

Ik denk dat ik de aartsvader ben van het ontwikkelen van flexibele en vrije stedenbouwkundige plannen op basis van eenvoudige regels.

11. Guerrilla in the city?

O yes, in 'de stad als loft' tonen wij aan hoe voormalige pakhuizen en industriearealen, gevuld met formele en informele programma's, breeding grounds vormen waar de belangrijkste stadsvernieuwingsimpuls van uitgaat.